Narozena v dubnu 1951 v Praze. Vystudovala VŠUP-ateliér Knižní kultury a Písma. Po ukončení studií se věnovala práci v oblasti propagační grafiky, tvorbě plakátu a typografickým úpravám. Svou činnost ale cíleně směřovala k tvorbě pro děti a dětské ilustraci, které dnes plně věnuje. Jako ilustrátorka spolupracovala s celou řadou významných českých nakladatelství. Z celé řady jí ilustrovaných knih je dobré zmínit především Putování s Větříkem (Aventinum), Nejkrásnější pohádky o pyšných princeznách (Albatros), Pohádky Pro zvědavá ouška (Albatros), Pohádky z lékárny, Kocour v botách (Axióma) nebo spolupráci na edici básnických sbírek Květy poesie a spolupráci s vydavatelstvím Mladá Fronta pro časopis Mateřídouška. Podílela se i na tvorbě řady učebnic, například Matematika 1, 2 (Sciencia), Čtyřjazyčný obrázkový slovník (Aventinum), Angličtina se zvířátky (Vašut). Až do současné doby trvá spolupráce s nakladatelstvím Septima, kde je autorkou ilustrací řady učebnic pro děti s vadami sluchu. Vedle dětské ilustrace se věnovala ilustraci poesie (Mladá Fronta-Květy poesie) a volné grafice.

Do roku 1989 se účastnila převážně Oborových výstav Svazu českých výtvarných umělců (Současná česká ilustrační tvorba pro děti, spol. s Klubem ilustrátorů dětské knihy, Císařská konírna Pražského hradu, 1997, Současná česká ilustrační tvorba pro děti, spol. s Klubem Ilustrátorů dětské knihy, Galerie Liberec 1998). V pozdějších letech vystavovala své práce spolu s ostatními kolegy jako člen Klubu ilustrátorů dětské knihy, účastnila se výstav, pořádaných časopisem Mateřídouška. Samostatně představila své ilustrace například v pražské galerii Nad Botičem, v galerii CoCo v jihočeské Dobrši (2012) nebo ve volyňské výstavní síni Tržnice (2013) – výstava Andréa Korbelářová Dětem.

Vedle vlastní úspěšný ateliér kreslení, ve kterém připravuje studenty k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy.